Find os her​

​Terpsvej 1, Birkelse

9440 Aabybro

Ring til os

Telefon skole: 2948 0722

​Telefon SFO: 2948 0728​

DRAMA​​

FORMÅL

Formålet med undervisningen i drama er at udvikle elevernes lyst til og færdighed i at bruge drama som udtryksmiddel og fremme deres indsigt i og glæde ved teatrets særlige kommunikationsform. Undervisningen skal udvikle elevernes forståelse og brug af det dramatiske udtryk som en mulighed for at indleve sig i mennesker, situationer og miljøer. Eleverne skal gennem praksis øge deres forståelse af den dramatiske udtryksforms særlige kropslige, æstetiske og sociale muligheder.

SIGNALEMENT AF FAGET

På Vedsted Friskole undervises der i faget drama for skolens 7., 8., 9. og 10. klassetrin. De centrale kundskabs- og færdighedsområder er grundlaget for tilrettelæggelsen, gennemførelsen og evalueringen af undervisningen, således at eleverne får mulighed for at:

 • ​udtrykke sig i dramatisk form med teaterets virkemidler
 • ​indleve sig i roller i forskellige situationer og miljøer
 • ​forstå den dramatiske udtryksforms æstetik.

Skolen fører faget som et undervisningsfag for alle elever, således at de grundlæggende kundskaber og færdigheder i de tre ovenstående områder udvikles som en helhed både i drama faget og når faget indgår i tværgående emner og problemstillinger.

De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:

 • ​Dramatisk praksis
 • Oplevelse og analyse af dramatiske udtryk
 • ​Indblik i forskellige teatermiljøer.​

SLUTMÅL FOR FAGET

Slutmålende for faget følger således de ovenstående centrale kundskabs- og færdighedsområder hvorefter de er opstillet.​

​Dramatisk praksis

Det centrale i området er, at eleverne udvikler færdigheder i at bruge drama og teater som udtryksform med kroppen og stemmen som udtryksmiddel. Der lægges vægt på, at eleverne får erfaringer med at udtrykke tanker og følelser i dramatisk form gennem fantasi, leg og fordybelse.

Undervisningen vil derfor lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

 • ​fortælle en historie i dramatisk samspil
 • ​anvende dramatiske virkemidler
 • ​gestalte en figur i et fiktivt rum
 • ​udføre dramatisk improvisation
 • ​indgå i samarbejde om dramaturgiske valg og deres udmøntning.

Oplevelse og analyse af dramatiske udtryk; Det centrale i området er, at eleverne i praksis arbejder med dramaets formsprog og virkemidler og på denne baggrund analyserer og vurderer dramatisk fremstilling. Der arbejdes med at udvikle elevernes forudsætninger for at kvalificere både egne og andres dramatiske udtryk.

Undervisningen vil derfor lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

 • analysere og vurdere eget og andres dramaudtryk
 • omsætte analyse af dramaudtryk i ny dramapraksis

Indblik i forskellige teatermiljøer

Det centrale i området er, at eleverne præsenteres for nogle af teatrets forskellige udtryksformer og kunsttraditioner. Der lægges vægt på, at eleverne forstår den dramatiske udtryksform og forholder sig bevidst til teatrets æstetiske og sociale muligheder.

Undervisningen vil derfor lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

 • genkende forskellige teatertraditioner
 • beskrive og kunne udføre forskellige arbejdsopgaver der er på et teater

Ydermere afsluttes faget Drama med én årlig forestilling, hvor eleverne skal fremføre en forestilling med tilhørende lyd/lys, scenearbejde, sceneopsætning, evt. musikfremførelse, sang og skuespil.​​

Kontaktinfo

Vedsted Friskole

Terpsvej 1, Birkelse
9440 Aabybro

Telefon: 2948 0722

E-mail: skolen@vedsted-friskole.dk
CVR: 13293910

Følg os på facebook

Vedsted Friskole
Terpesvej 1, Birkelse
9440 Aabybro
CVR: 13293910