Find os her​

​Terpsvej 1, Birkelse

9440 Aabybro

Ring til os

Telefon skole: 2948 0722

​Telefon SFO: 2948 0728​

HISTORIE​

Undervisningen er tildelt timer i ugeplanen fra 1. klasse til 10. klasse. Herudover bliver emner og temaer berørt i forbindelse med tema- og emneuger.

FORMÅL

Formålet med undervisningen i historie er at styrke elevernes historiebevidsthed og identitet. Undervisningen skal bidrage til at styrke den enkelte elevs forståelse af en historisk kontinuitet, hvori de selv er en aktiv deltager. Elevernes evne til indlevelse, analyse og vurdering skal fremmes, for på den måde at øge deres lyst til at videregive og skabe historiske fortællinger på baggrund af tilegnet viden.

​​

CENTRALE KUNDSKABS- OG FÆRDIGHEDSOMRÅDER

 • Historie i fortid og nutid
 • Tid og rum
 • Fortolkning og formidling

De centrale kundskabs- og færdighedsområder er grundlaget for tilrettelæggelsen, gennemførelsen og evalueringen af undervisningen, således at eleverne får mulighed for at

 • forstå sig selv som historieskabte og medskabere af historie
 • udbygge deres indsigt i væsentlige historiske begivewnheder og samfundsforhold fra alle tidsepoker
 • skabe overblik over og fordybe sig i arbejdet med menneskers dagligliv og livsvilkår gennem tiderne
 • styrke deres forståelse af udviklingen af dansk kultur i mødet med andre kulturer

​​

SLUTMÅL

​Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • gengive og fortolke begivenheder fra Danmarks historie
 • sætte Danmarks historie i relation til Nordens, Europas og Verdens historie
 • kende baggrunden for og udviklingen af menneskers gruppedannelser og andre tilhørsforhold baseret på fællesskaber og interessesammenfald
 • forklare om kulturer og kulturmøder i et udviklingsperspektiv
 • udtrykke sig om, hvordan begreberne magt og ret indgår i historiske sammenhænge
 • placere historiske emner og temaer i tid og geografisk område
 • kende almindelige betegnelser for tidsepoker og placere dem kronologisk
 • gøre rede for sammenhænge mellem historiske begivenheder og den tid, som de foregår i
 • relatere begivenheder fra Danmarks historie til kultur- og samfundsudvikling i andre dele af verden
 • sætte sig ind i værdier og holdninger, der ligger til grund for historiske begivenheder og samfundsforandringer
 • videregive og skabe fortællinger, der tolker dele af historiens udviklingsforløb
 • forsøge at rekonstruere historiske genstande og begivenheder

TRINMÅL/FAGPLAN

2. - 3. klasse

 1. Danmarks oldtid: Stenalder, bronzealder og jernalder.
 2. Oldtiden i den gamle verden: Ægypten, Grækenland og Romerriget + evt. flere.
 3. Danske konge-og heltesagn.
​​

4. - 5. klasse

 1. Vikingetiden (herunder de islandske sagaer og folkevandringstiden).
 2. Middelalderen indtil 1536 (herunder korstog, opdagelsesrejserne og de store opfindelser).
 3. Martin Luther og Reformationen. Kristian den anden og bondeoprøret
 4. Trediveårskrigen.
 5. Kristian den fjerde
 6. Svenskekrigene og enevælden frem til 1700
​​

6. - 7. klasse

 1. Den franske Revolution (effekt på det øvrige Europa og Amerika).
 2. Napoleonskrigene og deres indflydelse på Danmark.
 3. Danmark fra år 1700 til 1849 (herunder Danmark som kolonimagt og slavehandlende nation).
 4. Grundloven og de slesvigske krige 1848 og 1864.
 5. Den amerikanske uafhængighedskrig og tiden op til og under den amerikanske borgerkrig, samt udvandringen fra Europa til USA.
 6. Imperialismen
 7. Danmark i tiden fra 1864 til 1914 (herunder Provisorietiden, Statsbankarotten, fagforeninger og arbejdsgiverforeninger samt Andelsbevægelsen og den industrielle revolution).
 8. Den 1. verdenskrig og dens effekt på Danmark.
​​

8. - 10. klasse

 1. Mellemkrigstiden (herunder Den russiske Revolution, Den store Depression i trediverne og fascismens og nazismens indtog i Europa).
 2. Den 2. verdenskrig. Atombomberne over Nagasaki og Hiroshima.
 3. Den tyske besættelse af Danmark. 1940 - 1945.
 4. Europas deling efter 1945, Jerntæppet og Den kolde Krig, atomvåben, våbenkapløb og terrorbalance. Supermagternes indflydelse.
 5. Cubakrisen og Kennedybrødrenes og Krustjevs andel deri.
 6. Kapløbet om rummet.
 7. Afspænding og Murens fald i 1989.
 8. Koloniernes frigørelse fra kolonimagterne siden. U-land - I-land.
 9. Den kinesiske Revolution anført af Mao og Kinas historie frem til nu.
 10. Konfliktområder: Nordirland, Mellemøsten, Balkan og Afghanistan.
 11. Grundloven, lokalt styre, Folkestyrets historie, politiske partier, Danmarks plads i international sammenhæng (FN, NATO, EU osv.)
​​

A. ​Emnerne betragtes som bindende.

B. ​De øvrige nordiske landes historie behandles sideløbende med Danmarks historie.

C. ​Lokalhistorien behandles i skoleforløbet 3. - 7. klasse.

D. ​Planen udelukker ikke muligheden for behandling af gennemgående emner og emner ud over de nævnte.

E.​ Film, bøger, ekskursioner, elevernes egne arbejder og fremlæggelse er naturlige elementer i faget.

F. ​Der bør lægges stor vægt på fortællingen i faget.​

Kontaktinfo

Vedsted Friskole

Terpsvej 1, Birkelse
9440 Aabybro

Telefon: 2948 0722

E-mail: skolen@vedsted-friskole.dk
CVR: 13293910

Følg os på facebook

Vedsted Friskole
Terpesvej 1, Birkelse
9440 Aabybro
CVR: 13293910