Find os her​

​Terpsvej 1, Birkelse

9440 Aabybro

Ring til os

Telefon skole: 2948 0722

​Telefon SFO: 2948 0728​

Hjemkundskab

Formål

Formålet med undervisningen i hjemkundskab er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, så de bliver i stand til at tage medansvar og udvise omsorg for den virksomhed, der finder sted i hjemmet, og at de opnår indsigt i de vilkår og værdier, dette livsområde har i samspil med natur, kultur og samfund.

Stk. 2. Gennem praktiske, eksperimenterende og skabende opgaver får eleverne mulighed for sansemæssige og æstetiske oplevelser og for at udvikle selvværd og livsglæde, så de i fællesskab med andre og hver for sig får lyst til og bliver i stand til at tage kritisk stilling og handle i hjem og samfund.

Stk. 3. Gennem undervisningen fremmes elevernes forståelse af egen og andres kultur, som den kommer til udtryk i udførelsen af hjemmets opgaver, samt for den betydning, anvendelsen af ressourcer har for miljø, sundhed og livskvalitet. Undervisningen skal lægge op til, at eleverne oplever værdien af et fællesskab og samarbejde, der bygger på ligeværd og tolerance.

Signalement af faget Hjemkundskab

På Vedsted Friskole undervises der i hjemkundskab på 6. klassetrin.

De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:

 • ​Mad, måltider og livskvalitet
 • ​Fødevarer og håndværk
 • ​Forbrug, miljø og ressourcer
 • ​Hygiejne og sundhed.

De centrale kundskabs- og færdighedsområder er grundlaget for tilrettelæggelsen, gennemførelsen og evalueringen af undervisningen, således at eleverne får mulighed for at

 • ​få kendskab til de vilkår og værdier, hjemmet har i samspillet mellem natur, kultur, samfund og historie
 • ​forstå betydningen af anvendelsen af ressourcer for miljø, sundhed og livskvalitet
 • ​opleve med alle sanser i æstetisk og skabende virksomhed
 • ​forholde sig kritisk og udvikle handlemuligheder i forhold til sammenhænge og problemstillinger i hverdagslivet

Slutmål for faget Hjemkundskab

Mad, måltider og livskvalitet

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • ​Vælge, sammensætte og tilberede enkle og forskellige typer af måltider
 • ​Give eksempler på måltidets sociale, kulturelle og historiske aspekter
 • ​Sætte ord på sansemæssige oplevelser af måltidet
 • ​Vurdere retter og måltider ud fra sundheds-, smags- og forbrugskriterier
 • ​Anvende kostanbefalinger og digitale kostberegninger
 • ​Beskrive forskellige madkulturer
 • Overveje og drøfte ansvar og omsorg i forbindelse med mad og måltider

Fødevarer og håndværk

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • Planlægge indkøb og arbejdsproces
 • Sætte navne på almindeligt anvendte fødevarer og inddele dem i fødevaregrupperne
 • Undersøge forskellige fødevarer og deres kvalitet i forhold til sundhed, miljø og teknologi
 • Tilberede fødevarer efter grundlæggende madlavningsteknikker og -metoder
 • Bruge og vedligeholde redskaber, udstyr og tekniske hjælpemidler
 • Give eksempler på fødevarers vej fra jord til bord
 • Nyde og skabe æstetiske indtryk og udtryk.

Forbrug, miljø og ressourcer

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • Vurdere en vare ud fra en varedeklaration
 • ​Sætte forbrug i relation til behov, valg og vaner
 • Finde frem til relevante forbrugerinformationer
 • ​Forstå, at forbrugsvalg har miljø- og ressourcemæssige konsekvenser
 • ​Tage kritisk stilling som forbruger.

Hygiejne og sundhed

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • ​Håndtere grundlæggende principper for almen køkken- og personlig hygiejne
 • ​Opbevare fødevarer korrekt
 • ​Forstå betydningen af vedligeholdelse, oprydning, rengøring og vask
 • Forklare hygiejnens betydning for miljø og sundhed.

Kontaktinfo

Vedsted Friskole

Terpsvej 1, Birkelse
9440 Aabybro

Telefon: 2948 0722

E-mail: skolen@vedsted-friskole.dk
CVR: 13293910

Følg os på facebook

Vedsted Friskole
Terpesvej 1, Birkelse
9440 Aabybro
CVR: 13293910