Find os her​

​Terpsvej 1, Birkelse

9440 Aabybro

Ring til os

Telefon skole: 2948 0722

​Telefon SFO: 2948 0728​

Kristendomskundskab

Undervisningen er tildelt 1 time i ugeplanen fra 1. klasse til 6. klasse. Herudover bliver emner og temaer berørt i forbindelse med emne- og temauger. I 8., 9. og 10. klasse er faget ikke tildelt særskilte timer, men religiøse og etiske temaer vil blive berørt i forbindelse med undervisningen i samfundsfag, psykologi, historie, biologi, geografi og dansk.

​​

Formål

Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne opnår kendskab til bibelske fortællinger og forståelse af kristendommens betydning for værdigrundlaget i vor kulturkreds. Derudover indgår ikke-kristne religioner og livsanskuelser med henblik på, at eleverne får forståelse af andre livsformer og holdninger.

Undervisningen tager sit udgangspunkt i kristendommen, som denne fremtræder i historisk og nutidig sammenhæng.

 • ​Centrale kundskabs- og færdigheds områder
 • Livsfilosofi
 • Bibelske fortællinger
 • Kristendommen og dens forskellige udtryk i historisk og nutidig sammenhæng

Ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser

De centrale kundskabskabbs- og færdighedsområder er grundlaget for tilrettelæggelsen, gennemførelsen og evalueringen af undervisningen, således at eleverne får mulighed for at

 • uddybe deres erfaringer og oplevelser i mødet med det faglige stof
 • forholde sig til den religiøse dimension i tilværelsen og dens betydning for livsopfattelsen hos det enkelte menneske, for medmenneskelige relationer og for forskellige samfund
 • styrke deres indsigt i kristendommen samt andre religioner og livsopfattelser, som de kommer til udtryk i Danmark og resten af verden
 • forholde sig til grundlæggende livsspørgsmål og etiske problemstillinger samt handle i overensstemmelse hermed.

Slutmål

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • udtrykke viden om centrale fortællinger fra Det Gamle og Nye Testamente
 • diskutere de bibelske fortællingers sigte og perspektiv og deres tydning af tilværelsen
 • gøre rede for bibelske fortællinger og symbolers betydning i kunsten, herunder litteraturen
 • forholde sig til spørgsmålet om, hvad kristendommen er
 • gengive hovedtrækkene i kristendommens historie
 • forholde sig til kirkelige retninger i vor tid
 • vurdere etiske principper og moralsk praksis
 • håndtere mødet mellem forskellige kulturer og religioner
 • reflektere over og udtrykke sig om forholdet mellem mennesket og naturen

Trinmål/fagplan

1. - 3. klasse

 • Fortællinger fra Det Gamle Testamente
 • Højtiderne
 • Kirkelige handlinger (dåb, konfirmation, bryllup, begravelse)

4. - 6. klasse

 • Det Nye Testamente
 • Væsentlige træk af kirkens historie
 • Kirkens oprindelse og udvikling til i dag
 • Den lokale kirke
 • Jødernes historie fra år 79 til år 1930 herunder zionismen
 • Sange og salmer med tilknytning til det gennemgåede stof
 • Andre religioner

8. - 10. klasse

 • Den folkelige bevægelse i det forrige århundrede (Grundtvig, Indre Mission, fri- og valgmenigheder)
 • Kristne hovedtanker som svar på menneskelige livsspørgsmål
 • Dansk salmedigtning

Der opfordres til i videst muligt omfang at benytte sig af fortællingen i undervisningen i 1. til 6. klasse.​

Kontaktinfo

Vedsted Friskole

Terpsvej 1, Birkelse
9440 Aabybro

Telefon: 2948 0722

E-mail: skolen@vedsted-friskole.dk
CVR: 13293910

Følg os på facebook

Vedsted Friskole
Terpesvej 1, Birkelse
9440 Aabybro
CVR: 13293910