Find os her​

​Terpsvej 1, Birkelse

9440 Aabybro

Ring til os

Telefon skole: 2948 0722

​Telefon SFO: 2948 0728​

FAGPLANER

En fri grundskole skal give en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Dette krav er ikke nyt.

I medfør af lov nr. 336 af 18. maj 2005, jf. lovbekendtgørelse nr. 665 af 27. juni 2005 om friskoler og private grundskoler skal de frie grundskoler fastsætte slutmål og delmål samt udarbejde undervisningsplaner, der er i overensstemmelse med skolens overbevisning og tilrettelæggelse af undervisningen.

Formålet med lovændringerne er, at det skal være muligt for skolen løbende at kunne vurdere, om fagplan og delmål er beskrevet på en sådan måde og med et sådant indhold, at det kan dokumenteres, at skolen med sin undervisning både agter at lede og vil kunne lede frem mod de af skolen fastsatte slutmål.​

Det skal endvidere være muligt at vurdere, om slutmålene samlet set står mål med de slutmål, der er fastsat for folkeskolens undervisning.

Slutmål, delmål og fagplaner skal ligeledes gøre det muligt for tilsynet (forældrekredsen, det forældrevalgte, eksterne tilsyn og Undervisningsministeriets tilsyn) at vurdere, om skolen lever op til lovens krav.

Det er skolens ansvar, at dens udfærdigede mål og planer for undervisningen lever op til, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, og det er skolens ansvar, at der er overensstemmelse mellem fagplaner, delmål og slutmål og skolens praksis.​​

Kontaktinfo

Vedsted Friskole

Terpsvej 1

Birkelse
9440 Aabybro

Telefon: 2948 0722

E-mail: skolen@vedsted-friskole.dk

Kontonr.: 8401 0004201739
CVR: 13293910

Følg os på facebook

Vedsted Friskole
Terpesvej 1, Birkelse
9440 Aabybro
CVR: 13293910