Find os her​

​Terpsvej 1, Birkelse

9440 Aabybro

Ring til os

Telefon skole: 2948 0722

​Telefon SFO: 2948 0728​

Sløjd

Formål

Formålet med undervisningen i sløjd er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der knytter sig til skabende og håndværksmæssig fremstilling. De skal udvikle færdigheder i at formgive og fremstille ting, der har æstetisk og funktionel værdi samt blive i stand til at forstå samspillet i processen fra ide over planlægning til udførelse.

Stk. 2. Elevernes fantasi, glæde ved at skabe, eksperimenterende og vurderende holdning udvikles gennem fordybelse i den praktiske produktfremstilling for herigennem at styrke oplevelsen af tillid til egne muligheder.

Stk. 3. Eleverne gøres fortrolige med historiske og nutidige teknologier samt områder som arbejdsmiljø, miljø og ressourcebevidsthed. Derved bidrager faget til deres forståelse af samspillet med vor fysiske omverden og naturen. Eleverne opøves i samarbejde, medbestemmelse og medansvar gennem en arbejdsform, hvor dialog og samarbejde er en del af undervisningsmiljøet.

Slutmål - Efter 5. klassetrin

​Nedenfor kan du læse om de forskellige slutmål efter 5. klassetrin.​

Design og produkt

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • gennemføre et arbejdsforløb fra inspiration og idé over planlægning til udførelse og evaluering
 • vurdere et færdigt produkt ud fra en æstetisk og funktionel synsvinkel
 • formgive med personligt præg og i overensstemmelse med valg af tid og kultur
 • eksperimentere med materiale, form, farve og funktion
 • fortælle om arbejdsprocessen og fremlægge produktet.

Materiale- og værktøjskendskab

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • vælge og bruge værktøj, maskiner og øvrige tekniske hjælpemidler hensigtsmæssigt
 • kende og efterleve sikkerhedskrav for værktøj og maskiner, der indgår i undervisningen
 • afprøve forskellige materialers muligheder og begrænsninger, fortrinsvis træ og metal
 • forholde sig til arbejdsmiljø i forbindelse med arbejdsprocesser
 • forholde sig til miljø, herunder bæredygtighed, ved materialevalg og bearbejdelse.

Kulturteknikker

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • anvende nutidige teknologier
 • anvende teknologier fra historiske perioder og fremmede kulturer
 • drøfte, hvordan menneskelig udviklingstrang påvirker vor levevis
 • forholde sig til håndværkets betydning i forskellige samfund.

Skabende processer

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • udtrykke sig gennem skabende, praktisk arbejde
 • arbejde i en kreativ arbejdsproces
 • vurdere egen arbejdsindsats.

Kontaktinfo

Vedsted Friskole

Terpsvej 1, Birkelse
9440 Aabybro

Telefon: 2948 0722

E-mail: skolen@vedsted-friskole.dk
CVR: 13293910

Følg os på facebook

Vedsted Friskole
Terpesvej 1, Birkelse
9440 Aabybro
CVR: 13293910