Find os her​

​Terpsvej 1, Birkelse

9440 Aabybro

Ring til os

Telefon skole: 2948 0722

​Telefon SFO: 2948 0728​

Indskrivning på Vedsted Friskole

Er der plads på det pågældende skoletrin, vil du blive indkaldt til møde med skoleledelsen, hvor jeres og skolens forventninger afstemmes. Dermed sikres den bedste start.

På venteliste tages højde for søskendegaranti. Derudover tilbydes pladserne efter opskrivelsesdato, ligesom vi vægter ligelig kønsfordeling.​

Hvis du ønsker at få dit barn på vores skole, er du altid velkommen til at kontakte os. Du kan kontakte skolens kontor på tlf.: 2948 0722

At vælge en friskole er et stort valg, både for barnet og resten af familien. Man skal være indstillet på at være en del af et forpligtende fællesskab, hvor medansvar og gensidig tillid er nøglebegreber.

Når vi modtager en henvendelse fra en familie, inviterer vi dem altid til at besøge skolen.

Besøget er uforpligtende og betragtes som en indledende kontakt mellem skolen og familien.

På mødet fortæller vi om vores skole og om, hvad man kan forvente fra skolens side. Samtidigt taler vi med familien om, hvorfor de ønsker at vælge vores skole.​

Vi træffer ikke en afgørelse på første møde – vi vil altid mene, at et sådan valg kræver, at man lige sover på det og tager en sidste snak derhjemme. Bliver vi herefter enige om, at vi skal fortsætte samarbejdet, lægger vi en plan for, hvordan barnet får den bedst mulige opstart.

Skolen kan udbede sig tilladelse til at indhente oplysninger ved tidligere skole eller PPR (Pædagogisk Psykologiske Rådgivning)

Som friskole har vi muligheden for at sige nej til en henvendelse om en ny elev. Denne mulighed bruger vi kun, hvis vi vurderer, at vi ikke har ressourcerne til at kunne tilbyde en skolegang, som tilgodeser den enkelte, eller ud fra en vurdering om klassen kan rumme yderligere elever. Denne vurdering beror på faglige og sociale hensyn.”​

Vi har stadig ledige pladser i de fleste klasser!

Kontaktinfo

Vedsted Friskole

Terpsvej 1

Birkelse
9440 Aabybro

Telefon: 2948 0722

E-mail: skolen@vedsted-friskole.dk

Kontonr.: 8401 0004201739
CVR: 13293910

Følg os på facebook