Find os her​

​Terpsvej 1, Birkelse

9440 Aabybro

Ring til os

Telefon skole: 2948 0722

​Telefon SFO: 2948 0728​

Musikskolen​

Musikskolen er et af Vedsted Friskoles fritidstilbud. Skolens elever har haft dette tilbud siden 1976, hvor behovet for en musikskole opstod. At have egen musikskole har mange fordele:

 • ​Eleverne kan gå til musik sammen. At synge og spille musik er at udtrykke sig selv. Dette gøres bedst i trygge rammer - i kendte omgivelser med kendte ansigter.
 • ​Eleverne kan afvikle musikskoleundervisningen i umiddelbar forlængelse af skoletiden eller i de store frikvarterer, således at de kan nå bussen hjem og ikke skal af sted igen sidst på eftermiddagen.
 • ​Eleverne optræder ved skolens egen forårs-koncert og eventuelt ved andre af skolens arrangementer. Derved bliver musikskolen i børnenes bevidsthed en integreret del af deres skole.

​UNDERVISNINGSTILBUD

At spille eller synge sammen med andre er sjovt, og så tjener det samtidig både et musikalsk og et socialt formål.

I modsætning til soloeleven skal sammenspilseleven eller korsangeren finde ind i en fælles pulsfornemmelse med de andre elever og lytte til dem for ikke at spille eller synge forkert (for tidligt, for sent, for dybt, for højt, for kraftigt, for svagt osv.). Det handler jo i bund og grund om at samarbejde, lytte til andre og erkende, at alle taber, hvis én prøver at vinde.

Musikskolen tilbyder såvel solo- som holdundervisning. Soloundervisningen er enten 20 eller 30 minutters eneundervisning, mens holdene har 45 minutter sammen hver uge.


​​Musikskolen har følgende undervisningstilbud:

 • Musikalsk grundskole (børnehaveklasse - 1. klasse)​​​​​
 • Musikalsk værks​ted (2. - 3. klasse)
 • Rytmisk sam​​menspil (4. - 10. klasse)
 • Børnekoret og​ Ungdomskoret (børnehaveklasse - 10. klasse)
 • Solounder​visning (1. - 10. klasse)
 • Tilmel​ding

MUSIKALSK GRUNDSKOLE

(Børnehaveklasse - 1. klasse)

Sang, bevægelse og leg står i centrum i arbejdet med de musikalske grundelementer. I undervisningen inddrages spil på rytmeinstrumenter.

Undervisningen har til formål at bevare og stimulere børnenes glæde ved at synge, spille og lytte til musik, at bidrage til at videreudvikle børnene motorisk, følelsesmæssigt og socialt samt naturligvis at videreudvikle børnenes musikalske potentiale.

Holdene er normalt på 5 - 9 elever.

​​

Musikalsk værksted​

(2. - 3. klasse)

En videreførelse af musikalsk grundskole. Eleverne bliver præsenteret for forskellige instrumenter og stilarter og får derved lettere ved at vælge det rigtige instrument.

Holdene er normalt på 5 - 9 elever.

​Rytmisk sammenspil

(4. - 10. klasse)

​Her får eleverne mulighed for at spille pop/rock i et traditionelt band bestående af trommer, el-bas, el-guitar, klaver/keyboard og sang. Alternative instrumenter som congas, tamburin, fløjte eller orgel kan inddrages, hvis stilen byder det og eleverne ønsker det.

Eleverne vil blive inddelt efter alder og evt. instrumentønsker i hold på 4-7 elever.

Kor​

​Som overbygning til den obligatoriske sangundervisning i skolen tilbyder musikskolen deltagelse i kor.

I børnekoret (børnehaveklasse - 4. klasse) får eleverne mulighed for at synge enstemmige sange og kanons på dansk, mens ungdomskoret (5. - 10. klasse) vil beskæftige sig med en- og flerstemmige korsatser på dansk og engelsk, mange hentet fra det rytmiske repertoire.

Korenes engagementer omfatter udover forårskoncerten bl.a. optrædener så snart lejligheden byder sig.

Nodekendskab eller andre musikalske forudsætninger er ikke nødvendige for at deltage - alle kan være med!

SOLOUNDERVISNING

Eneundervisning i 20 eller 30 minutter.

Som udgangspunkt skal eleverne selv anskaffe sig instrumenter og noder. Nogle instrumenter kan dog i begrænset omfang lejes på skolen. Lejen afhænger af instrumenttype - forhør om prisen.

Det forudsættes, at eleven øver sig hjemme.

Det forudsættes, at eleven øver sig hjemme.

Musikskolen tilbyder undervisning på følgende instrumenter:

 • ​Klaver
 • Keyboard
 • Blokfløjte
 • Solosang
 • Guitar
 • El-bas
 • Trommer

Ønskes undervisning på et andet instrument, vil musikskolen forsøge at finde en kompetent underviser.

TILMELDING

​Tilmelding kan foregå hele året, såfremt lærerne har tid, eller der er plads på holdene. Tilmeldingen er bindende for hele skoleåret, medmindre andet er aftalt.

LÆRERE

Leder af musikskolen:

Vibe F. Sørensen, tlf.: 9819 2131.

Underviser i: Guitar, el-guitar, el-bas, trommer, klaver, keyboard, solosang, musikalsk grundskole, musikalsk værksted og rytmisk sammenspil.

Kontaktinfo

Vedsted Friskole

Terpsvej 1

Birkelse
9440 Aabybro

Telefon: 2948 0722

E-mail: skolen@vedsted-friskole.dk

Kontonr.: 8401 0004201739
CVR: 13293910

Følg os på facebook