Find os her​

​Terpsvej 1, Birkelse

9440 Aabybro

Ring til os

Telefon skole: 2948 0722

​Telefon SFO: 2948 0728​

Evaluering af den samlede undervisning for skoleåret 2018/19

Ifølge friskolelovens § 1b skal skolerne "regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde en plan for opfølgning på evalueringen". Resultatet af evaluering og opfølgningsplan skal endvidere kunne ses på skolens hjemmeside.

Vedsted Friskole følger Undervisningsministeriets Forenklede Fælles Mål i samtlige fag, herunder også læseplaner og undervisningsvejledninger.

Nærværende evaluering er en sammenfatning af de væsentligste punkter, som blev udarbejdet på et pædagogisk møde den 29. november 2019.

Fokuspunkter:

·​Morgensamlinger

·​Frikvarterer/legepatruljer

Mål:

Morgensamlinger:

·​Skal være demokratiskabende og aktivt medinddrage eleverne ved sange og meddelelser

·​Skal være fælleskabsskabende og kulturbærende

·​Skal stimulere elevernes fantasi og forståelse og give dem et indblik i billedsproget

·​Skal give eleverne en rolig fælles start og læring gennem meddelelser og afsyngelsen af sange

Frikvarterer/legepatruljer:

·​Skal favne om den frie leg, og eleverne skal lære at løse konflikter selv - dog have voksne i nærheden

·​Skal være et frirum, en pause fra undervisningen, hvor eleverne udfolder deres kreativitet gennem leg

·​Lærerne skal kunne kaste bolde op, men det er op til eleverne selv, om de griber dem

·​Legepatruljer skal fremme tryghed og fællesskab ved, at de store elever arrangerer lege for de små

Evaluering:

Morgensamlinger:

·​Det har fungeret fint, at eleverne på skift vælger en fællessang og kommer op og spørger til meddelelser

·​Eleverne må godt være mere forberedte til at komme op og evt. fortælle om et emne eller en udflugt

·​Lærernes morgenfortælling i temaugerne fungerer godt og bør udvides til mindst én gang om måneden

·​De store og små elever bør sidde mere blandet på gulvet samt rykke længere frem i samlingssalen.

Frikvarterer/legepatruljer:

·​Eleverne er glade for den frie leg i frikvartererne og generelt gode til at finde på nye lege og aktiviteter

·​Vi skal fortsat favne om den frie leg, men det er vigtigt, at der stadig er synlige gårdvagter i baggrunden

·​Nogle elever har svært ved den frie leg, og her har legepatruljerne været med til at give mere struktur

·​Legepatruljen bør varetages obligatorisk af de store elever, og aktiviteterne bør klart fremgå af en liste

Opfølgningsplan:

Som helhed har morgensamlingerne levet op til de fastlagte mål, og vi vil i skoleåret 2019/20 fortsætte den grundlæggende struktur for disse. Dog vil vi søge at styrke elevernes aktive medinddragelse ved i større omfang at få dem til in plenum at fortælle om fx en skoletur eller et aktuelt emne fra undervisningen. Lærerene skal også i højere grad på banen med en spændende fortælling.

Vi vil ligeledes have fortsat fokus på den frie leg i frikvartererne, men hvor det samtidig skal være let at finde en voksen i tilfælde af mere alvorlige konflikter. Det gælder også de populære legepatruljer, som vi vil sætte i fastere rammer, bl.a. ved at de store elever efter tur forpligtes til hver tirsdag og torsdag at arrangere lege for de mindre elever, og at disse lege er varierede og klart nedskrevet i en plan.

Vi vil foretage en ny evaluering af den samlede undervisning på et pædagogisk møde i november 2020.

Mikael Rasmussen

Skoleleder​

Læs mere om evaluering på Vedsted Friskole

Kontaktinfo

Vedsted Friskole

Terpsvej 1

Birkelse
9440 Aabybro

Telefon: 2948 0722

E-mail: skolen@vedsted-friskole.dk

Kontonr.: 8401 0004201739
CVR: 13293910

Følg os på facebook